Geschiedenis

De naam Olifant, zoals nu nog steeds gehanteerd is bedacht in de 17de eeuw. De huidige N402 waaraan de Olifant gelegen is, was vroeger de enige verbindingsweg tussen o.a. Amsterdam en Utrecht, Den Bosch en nog zuidelijker.

De broer van Napoleon heeft destijds de toen nog modder en zandweg verhard met puin etc. om zodoende zijn broer Napoleon een snellere toegang tot Amsterdam te verschaffen.

Na deze verharding was de weg begaanbaar voor steeds grotere wagens. Ze werden getrokken door paarden en waren soms zo groot, dat ze ‘olifantenwagens’ genoemd werden.

De Olifant werd zo in de 17e eeuw een pleisterplaats voor de reis tussen onder meer Utrecht en Amsterdam. De paarden werden er gewisseld en de gasten konden even op adem komen.